Podmínky plemenitby

Hřebci Cardiff Dwerse Hagen Z a Quimero – M působí v rámci plemenné knihy CS a ČT.

Hřebec Koriandr působí v rámci plemenné knihy ČT.

Hřebec Cento Lano Arcus působí v rámci plemenné knihy CS, AES a ČT.

Registrace klisen

V případě zájmu chovatele klisnu připouštět musí být klisna i hřebec zapsáni v téže plemenné knize (klisna i hřebec mohou být zapsáni ve více PK najednou). Pokud nejsou oba rodiče narozeného hříběte zapsáni ve stejné PK, nemůže mu být plemennou knihou vystaveno Potvrzení o původu a hříbě je registrováno jako kůň teplokrevného typu.
Pokud klisna není zaregistrovaná ve stejné plemenné knize jako hřebec je nutné ji co nejdříve zaregistrovat.

Klisny, které jsou již zapsané v některé z teplokrevných plemenných knih, vedených v ČR (ČT, KK, MT), je možno zapsat do PK CS písemnou přihláškou, aniž by klisna musela být znovu hodnocena inspektorem. Formulář přihlášky: http://www.studbookcs.cz/doc/zadanka_mala_12.pdf. Za zapsání klisny do plemenné knihy CS je nutno zaplatit poplatek účtovaný Svazem chovatelů slovenského
teplokrevníka v ČR viz: http://www.studbookcs.cz.

Dávky

Všichni hřebci jsou chovatelům k dispozici prostřednictvím hluboko zmrazených inseminačních dávek v tzv. „tubách“.

Jedna tuba = jedna dávka. Odběry hřebců zajistila firma ERC s.r.o., Pardubice – Mnětice.

Objednávka a platba dávek

Objednávku dávek zajišťuje Ing. Aneta Urbanová: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.nebo na +420 602 518 953.

Důrazně žádáme chovatele, aby si ID objednávali s dostatečným předstihem, abyste je měli včas k dispozici. Před samotným vyzvednutím ID je nutno provést několik administrativních úkonů a platbu dávek. Mražené dávky můžete mít, po předchozí dohodě, do doby inseminace klisny uschované u svého veterináře či inseminačního technika.

Postup objednávky a platby:

  1. objednávka ID telefonicky nebo emailem
  2. chovatel obdrží fakturu za dávky a dva dokumenty: Dohoda o inseminaci klisny, Oznámení o výsledku poslední inseminace klisny
  3. chovatel zaplatí vystavenou fakturu a odešle potvrzenou Dohodu o inseminaci klisny
  4. vyzvednutí dávek a provedení inseminace klisny
  5. odeslání Oznámení o výsledku poslední inseminace klisny nejpozději do 30. 9. 2016
  6. v případě pozitivního vyšetření obdrží chovatel fakturu za doplatek za březí klisnu
  7. zaplacení vystavené faktury
  8. obdržení připouštěcího lístku

Dávky objednávejte dostatečně včas, na tel. čísle: 602518953 – Ing. Aneta Urbanová nebo emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Při objednávce uvádějte vždy jméno hřebce a počet dávek, fakturační údaje, jméno objednatele a zároveň jméno a telefon osoby, která dávku vyzvedne a místo vyzvednutí dávek (Hradištko, MVDr. Najmanová).

Objednávku ID lze provádět telefonicky nebo emailem. Následně je nutné na základě vystavené faktury uhradit firmě Arcus Engineering Czech, spol. s r. o., plnou výši částky, a to bankovním převodem, vkladem hotovosti na účet přímo na pobočce nebo osobním předáním hotovosti po předchozí telefonické domluvě. Při převodu na bankovní účet vždy uvádějte do poznámky jméno objednatele. Vámi objednaná ID bude uvolněna k vyzvednutí až po připsání částky na bankovní účet.

č.ú.: 268989622 / 0300

Do doby, než se připíše daná částka na účet, nebude možné dávku z banky vyzvednout!

Společně s vystavenou fakturou za mražené ID obdrží chovatel dva dokumenty:

Dohoda o inseminaci klisny – kterou stvrdí svým podpisem a pošle zpět buď oskenovanou emailem, nebo poštou na adresu: Ing. Aneta Urbanová, Nový Dvůr 267, Veverská Bítýška 664 71, a dále:

Oznámení o výsledku poslední inseminace klisny – které slouží jako potvrzení pro vystavení faktury doplatku za březí klisnu, které zašle stejným způsobem po skončení připouštěcí sezony, nejpozději však do 30.9.2016.

Platba dávek

Platba je rozdělena na dvě části:

  1. poplatek za dávku – proti vystavené faktuře. Poplatek je splatný před první inseminací klisny. ID budou uvolněny až po připsání poplatku na bankovní účet.
  2. poplatek za březí klisnu – na základě potvrzení o březosti klisny bude vystavena faktura.

Ceny jsou uváděny v Kč bez 21% DPH.

Vyzvednutí dávek

Dávky si chovatel vyzvedává sám na vlastní náklady. Dávky není možno posílat.

Inseminační dávky v „tubách“ jsou ve zmrazené podobě uloženy v bance spermatu u Českomoravské společnosti chovatelů a.s., 252 09 Hradištko p. Medníkem 123, u MVDr. Moniky Najmanové pro Brno a okolí – 777 271 898 a nově u Ing. Radka Tolmana TOLMAN SERVICES pro Plzeňský kraj.

Dávky budou k vyzvednutí přímo v bance v Hradištku p. Medníkem, a nebo u MVDr. Moniky Najmanové (Brno a okolí) a Ing. Radka Tolmana (Plzeňský kraj) – po předchozí telefonické dohodě, a budou vydány pouze osobě uvedené při objednávce. Pro správné uchování dávek do doby jejich použití je nutné je skladovat v kontejneru s tekutým dusíkem. Kontejner s dusíkem si objednatel zajistí sám na své vlastní náklady, např. od svého veterináře nebo inseminačního technika. Přímo v bance v Hradištku je možné po předchozí domluvě vypůjčení kontejneru (s vratnou zálohou 1 000 Kč) i koupě tekutého dusíku. V tomto případě doporučujeme se předem domluvit s pí. Krňanskou na tel. +420 725 131 977, 257 896 350.

Spolupráce

Pro chovatele nabízíme možnost spolupráce při připouštění klisny s MVDr. Monikou Najmanovou po předchozí dohodě na tel: +420 777 271 898. Klisnu je možné ustájit například v centru Brna v areálu TJ Moravan Brno Veveří (Robert Smékal – +420 602 500 444) nebo i jinde, kde po předchozí dohodě poskytne MVDr. Najmanová klisně kompletní servis. Spolupráci s paní doktorkou doporučujeme na základě dobrých výsledků a zkušeností.

Nabízíme spolupráci s Ing. Radkem Tolmanem (+420 605 501 513) - http://www.tolmanservices.eu/index.php/cs/ , který je schopen zajistit kompletní servis připuštění klisny (ustájení, diagnostika, připuštění, vyšetření, atd.).

Ostatní ustanovení

Při objednávce a koupi zmrazených ID se chovatel zavazuje, že jedna celá inseminační dávka bude použita pouze pro jednu klisnu. Pokud se chovatel rozhodne připustit jinou klisnu, než uvedl před odběrem inseminačních dávek, musí být tato změna nahlášena před inseminací klisny, a to prostřednictvím emailu.

Zmrazené inseminační dávky nesmí být dále prodávány.

Od chvíle, kdy chovatel převezme hluboko zmrazené dávky spermatu hřebců, nezodpovídá Stáj Arcus Engineerig Czech, zastoupená společností Arcus Engineering Czech, spol. s r.o., za jejich případné poškození či znehodnocení. Nepoužité dávky nebudou přijímány zpět.

Okamžikem objednání ID chovatel klisny potvrzuje, že je obeznámen s podmínkami uvedenými v katalogu a na webových stránkách, a zavazuje se je dodržovat.

Stáj Arcus Engineerig Czech, zastoupená společností Arcus Engineering Czech, spol. s r.o., si vyhrazuje právo na změnu podmínek plemenitby pro rok 2016.

Stáj Arcus Engineering Czech

Nový Dvůr 267
Veverská Bítýška
664 71

Tel.: +420 725 548 073
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Arcus Engineering Czech